במסגרת כנס ראשי מועצות וסגניהם שנערך בפברואר 2020 נערכו שולחנות עגולים , אחד השולחנות העגולים עסק בהעברת הסמכויות מהשלטון המרכזי לשלטון המקומי , את השולחן הוביל  , משה דוידוביץ , יור הוועדה האסטרטגית במרכז המועצות האזוריות  וראש מועצת מטה אשר , בשולחן השתתפו  ראשי מועצות , אופיר פינס  ראש המכון לשלטון מקומי אונברסיטת תל אביב, נציגי משרדי ממשלה  מירב בן שימול ראש תחום אסטרטגיה , ועוד....

 

משה דוידוביץ מירב בן שימול אופיר פינס.jpe