שם המכרז תאריך פתיחת קול הקורא תאריך סגירת קול הקורא
נהלי השקעה בשימור קרקע וחקלאות בת קיימא לשנת 2024 01/05/2024 27/06/2024
נוהל תמיכה לתכנית לפיתוח המרחב הכפרי לשנים 2024-2023 - תכנון ופיתוח 02/08/2023 18/09/2023
קול קורא בניית מקוואות נשים 2023 30/07/2023 18/09/2023
קול קורא מס' 16151 לתמיכה בהקמה או בשדרוג של מתקנים לטיפול בפסולת בנייה לשנים 2025-2023 18/07/2023 31/12/2025
קול קורא לרשויות מקומיות לתכנון וביצוע טיולים לבני נוער שהינם תושבי הפריפריה החברתית במהלך שנה"ל תשפ"ד 17/07/2023 31/08/2023
קול קורא מספר 28/2023 ליישום תכניות פעולה לאנרגיה מקיימת ברשויות מקומיות 16/07/2023 10/09/2023
קול קורא מספר 16118/2023 פעילויות לקידום חינוך בנושא משבר האקלים במערכת החינוך ובקהילה לשנות הלימודים תשפ"ד-תשפ"ה (9/2023 עד 8/2025) 12/07/2023 31/08/2023
קול קורא 01/23 לתמיכה ברשויות מקומיות בהעסקת ממצה משאבים ופיתוח כלכלי 08/06/2023 02/07/2023
קול קורא פיתוח תשתיות ומנגנונים אזוריים להתארגנות חקלאית, לשיווק ישיר של תוצרת חקלאית 08/02/2023 08/03/2023
קול קורא מס' קק/ 2004/22 למימון מיזמים סביבתיים מוכווני אקלים עבור מרכז האקלים של קרן קימת לישראל לשנת 2023 02/01/2023 02/02/2023
הזמנה להשתתף בקורס שטחים פתוחים- מספר המקומות מאוד מאוד מוגבל ומידע נוסף על קול קורא טבעביז 15/12/2022 12/01/2023
קול קורא לתכנית 'מאיצי תרבות' - תכנית הכשרה למנהלי תרבות ברשויות המקומיות 15/12/2022 29/12/2022
קול קורא להצטיידות בתי ספר לחינוך מיוחד 05/12/2022 22/01/2023
קול קורא לתמיכה בביצוע ויישום פרויקטים בעלי חסמים תקציביים המונעים פיתוח כלכלי אזורי לרשויות מקומיות בגליל, בנגב ובפריפריה החברתית לשנת 2022 07/11/2022 08/12/2022
הזמנה להגשת בקשות על פי מבחני תמיכה במוסדות ציבור הפועלים לקליטת צעירים לעבודה זמנית בתקופות ביקוש מוגבר לעבודה בחקלאות באיזורי עדיפות לאומית לשנת 2022 07/11/2022 21/11/2022
קול קורא לרשויות במרחב הכפרי: קידום אנרגיה מתחדשת 07/11/2022 22/11/2022
קול קורא לתקצוב רשויות מקומיות עבור העסקת ממלאי מקום של גננות וסייעות
קריטריונים לתקצוב רשויות מקומיות עבור העסקת עובדים למילוי מקום של גננות וסייעות הנעדרות מעבודתן
11.10.2022  
קול קורא להגשת מועמדות לזכייה בפרס "האקלים והקיימות" למועצות האזוריות לשנת 2022 במסגרת אירועי נובמבר הירוק 2022 31/08/2022 06/10/2022
קול קורא מס' קק/2002/22 להשתתפות במימון פרויקטים עבור אנשים עם מוגבלות 23/08/2022 20/10/2022
קול קורא 15017 - תקצוב פעילות שוטפת בכפרי נוער מודרכים לשנה"ל תשפ"ג 15/08/2022 02/09/2022
קול קורא להכנת תוכניות בנושאי היערכות לשינוי אקלים 2022 - 15012 ו-15013 15/08/2022 10/10/2022
טיוטת מבחנים למתן תמיכות של משרד החקלאות ופיתוח הכפר לתמיכה במוסדות ציבור הפועלים לקליטת צעירים לעבודה זמנית בתקופות ביקוש מוגבר לעבודה בחקלאות באזורי עדיפות לאומית 01/08/2022 15/08/2022
קול קורא להגשת מועמדות לזכייה בפרס החדשנות של משכ''ל אשר יוענק בוועידת השלטון המקומי לחדשנות 2022 24/07/2022 11/09/2022
קול קורא מס' 21/2022 מבחנים לחלוקת כספים לצורך תמיכה של משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל ברשויות מקומיות 16.06.2022 31.07.2022
קול קורא של הקרן לשמירה על שטחים פתוחים - 2022 27.07.2022 20.10.2022
נוהל השתתפות המדינה במימון ניתוחים לצמצום התרבות חתולים משוטטים לשנת 2022 27.07.2022 23.08.2022
נוהל תמרוץ עובדים צעירים לעבודה במסגרות רווחה לאנשים עם מוגבלות 27.07.2022  
אליפויות אירופה ועולם – תקציב 2022 | משרד התרבות והספורט 13.07.2022 05.09.2022
ספורט הישגי- תקציב 2022: משרד התרבות והספורט 13.07.2022 05.09.2022
משרד החקלאות: נוהל תמיכה במרכזי מבקרים ובעסקים קטנים במרחב הכפרי לשנים 2022 - 2023 12.07.2022 31.08.2022
קול קורא להגשת בקשות לתמיכה בבתי כנסת במסלול חריגים 2022 06.07.2022 21.08.2022
קול קורא לרשויות מקומיות להשתתפות בתכנית תב"ל 2 – לפיתוח ושיגור לווייני תלמידים 11.07.2022 15.08.2022
קול קורא פרויקט יער האקלים - נטיעת עצים אחראית ואקולוגית בשטחים שוליים בערים ויישובים 28.06.2022 28.07.2022
קול קורא מס' 14799 –מתקני כושר לקהילה מונגשים 2022 22.05.2022 21.07.2022
בקשות לתמיכה לשנת 2022 – אגף המתקנים 22.05.2022 10.07.2022
מסלולים לנהיגה ספורטיבית– תקציב 2022 22.05.2022 10.07.2022
קול קורא 14848 "סביבטבע 2022" לתמיכה ברשויות מקומיות בנושא טבע עירוני 19.06.2022 07.08.2022
קול קורא לרשויות מקומיות בחברה הערבית לתמיכה בשיפוץ והצטיידות של מבני ציבור עירוניים 09.06.2022 07.08.2022
קול קורא מס' 13311 להקמה ושדרוג מרכזי מִחזור ברשויות המקומיות 22.06.2022  
קול קורא מס' 13546-21 לתמיכה בהקמה, בשדרוג ובהפעלה של מתקני טיפול בחומר אורגני מפסולת עירונית - נוסח מתוקן, ספטמבר 2022 07/07/2021 30.06.2024
משרד החינוך ומשרד החקלאות ופיתוח הכפר מקדמים תכנית ללימודי חקלאות מעשית
30/08/2021