הקרן לפיתוח שירותים לנכים מזמינה רשויות מקומיות, עמותות וחברות לתועלת הציבור, להגיש בקשות לקבלת סיוע בהצטיידות למסגרות חינוך מיוחד הכוללות: בתי ספר לחינוך מיוחד רשמיים של משרד החינוך או של משרד הרווחה ובתי ספר לחינוך מיוחד מוכרים שאינם רשמיים, בתי ספר לחינוך מיוחד בתוך בתי חולים כלליים או בתי חולים לבריאות הנפש ולתכניות המיועדות לתלמידים הנמצאים במסגרות אשפוז מוסדי או ביתי . קול קורא זה אינו מיועד למסגרות חינוך רגיל שבהן כיתות לחינוך מיוחד או

תלמידי חינוך מיוחד בשילוב דיפרנציאלי. כמו כן, אינו מיועד לגנים לחינוך

מיוחד ולמתי"אות.

מועד אחרון להגשה: 22/01/2023 13:00

למידע נוסף לחצו כאן >