שלום לכולם,
 
קורס שטחים פתוחים- אנא ראו הזמנה לקורס שטחים פתוחים ומגוון ביולוגי. לאור ההצלחה של הקורס הקודם, הוחלט לקיים קורס נוסף
 
הפעם הקורס פתוח גם לעובדי היחידות הסביבתיות  ולכן יש רק שיריון למספר מצומצם של אנשי מקצוע מטעם המועצות האזוריות
 
לכן מי שעוסק בנושא ורוצה להצטרף לקורס, אנא הרשמו בהקדם  (תאריכים יפורסמו בקרוב)
 
עלות ההשתתפות בקורס הינה סמלית (הקורס מסובסד ברובו ע"י המשרד להגנת הסביבה) כ-500 ₪
 
 
מוזמנים להפיץ לגורמים רלוונטים נוספים שעוסקים בנושא אצלכם במועצה
 
הקול קורא, המשותף לחברה להגנת הטבע ולמשרד להגנת הסביבה,
מציע תמיכה תקציבית ב-4 פרויקטים שיוגשו בהליך תחרותי ע"י חברות עסקיות, חברות ממשלתיות, אגודות חקלאיות שיתופיות וכד'. אנא הפיצו את הקול קורא לגורמים רלוונטיים נוספים
 
דדליין להגשה – 12.1.23!
בקו"ק  שני מסלולים –
  1. מגוון ביולוגי כללי (כל מה שקשור למגוון ביולוגי, כמו שהיה עד היום: תאורה, רעש, התנגשות עופות, פגיעה ישירה ועקיפה בערכי טבע או מערכות אקולוגיות, מינים פולשים, ושאר מרעין ביישין) – 2 פרויקטים שכל אחר יקבל 100,000 ₪ בשעות ייעוץ של מומחים.
  2.  מסלול חקלאות (ממוקד שימור קרקע ומניעת זיהום למקורות מים – שכולל גם תקצוב לפיילוטים וניטור) – הרעיון הוא מיזמים חדשניים לצמצום זיהום לא מוקדי מחקלאות. 2 פרויקטים שכל אחד יקבל 190,000 ₪ בשעות ייעוץ, ניטור ומימון פיילוטים.
 
עוד על מיזם טבעביז ועל פרויקטים בוגרים אפשר למצוא באתר החברה להגנת הטבע.
 
החברה להגנת הטבע  מציעה ייעוץ ללא התחייבות כדי לדייק את הצעת הפרוייקט ניתן לפנות לליהי ברקן במייל : [email protected]