תחום הסביבה והקיימות הפך בעשור האחרון לחלק משמעותי ביותר בפעילות המועצות. על מנת לספק ידע ומידע יישומי לניהול תחום הסביבה מפעיל מרכז המועצות האזוריות שני גופים:

  • ועדת קיימות וסביבה הפועלת לשימורו וטיפוחו של המרחב הכפרי בתחומי איכות הסביבה והגנת הסביבה, בשיתוף הקהילה המקומית. הוועדה כוללת ראשי מועצות ומנהלי איכות סביבה מרחבי הארץ הפועלים למימוש גישת הקיימות, מתוך ראייה הוליסטית ואחריות על השטחים הפתוחים בפרט והמרכב הכפרי בכלל.
  • צוות ניהול פסולת במרחב הכפרי הפועל לקידום ניהול הפסולת במועצות האזוריות, עוסק בקידום והתאמה של המדיניות הארצית והאזורית ומהווה צוות תגובה לכל נושא ועניין. הצוות מורכב ממנהלי איכות סביבה במועצות אזוריות, יעוץ משפטי ויעוץ סביבתי.

תחומי פעילות הוועדה:

  • טיפוחם ושמירתם של השטחים הפתוחים בישראל תוך ניהול אזורי כוללני ומושכל.
  • התחדשות ועדכון מתמיד בניהול האזורי של כל משאבי הסביבה.
  • העצמת מודעותה, מחויבותה והשתתפותה הפעילה של קהילת הכפר בניהול המרחב הכפרי.
  • עידוד והרחבת החקלאות הרב-תפקידית, אשר תייצר מזון בריא, תתמוך במגוון הביולוגי, תתרום לנוף ולתרבות הפנאי ותקלוט פסולת אורגנית ומי קולחין.
  • הידוק זיקת הגומלין בין הכפר לעיר, בדגש על פתיחת שערים ומשעולים אל המרחב הפתוח עבור הקהילות העירוניות.
  • הידוק הקשר והעמקת שיתוף הפעולה עם ארגוני הסביבה ושמירת הטבע.

חברי הוועדה

שם תפקיד מועצה  מייל 
דורון שידלוב יו"ר הועדה וראש מועצה ברנר [email protected]
אופיר ליבשטיין ראש מועצה שער הנגב [email protected]
אוריאל  בן חיים  מרכזי הועדה :    [email protected]
  אוריאל ראש תחום חקלאות,סביבה וקיימות מרכז המועצות האזוריות  
דדי גופר איכות סביבה גולן [email protected]
זאב שמחי איכות סביבה הגלבוע [email protected]
משה שליט איכות סביבה הגליל העליון [email protected]
הדס גנות דותן איכות סביבה חוף השרון [email protected]
אמנון דורי איכות סביבה מנשה [email protected]
נועה סגל איכות סביבה מנשה [email protected]
הילה קפלן איכות סביבה רמת נגב [email protected]
אריק דאובה מנכ"ל נחל שורק [email protected]
דן תנחומא מנכ"ל מטה אשר [email protected]
שמעון קרן צבי גזבר שער הנגב [email protected]
מוטי שי מנהל תברואה הגליל העליון  [email protected]
קובי גביש רכז איכות סביבה גולן [email protected]
חיים רוקח ראש מועצה גולן [email protected]
חיזקי סיבק   עמק חפר [email protected]