המועצות האזוריות דומות באופיין זו לזו ובמקרים רבים נאלצות להתמודד עם אותם אתגרים וקשיים בין אם מדובר באתני הטבע, או בקשיי תקציב שמעבירים משרדי הממשלה או במשבר בענף החקלאות. לפיכך, מרכז השלטון האזורי בישראל פועל לאחד ולהוביל קדימה את המועצות, בחשיבה משותפת ואסטרטגית כדי לפתור את הבעיות ולהילחם עבור כל מועצה ומועצה, מצפון הגולן ועד לחבל איילות בדרום.

המשימה העומדת לפנינו היא לשמור ולפתח את האדמות המצויות בידינו ומיועדות לחקלאות. בד בבד עם זה, אנו פועלים לקדם ולבסס את ענף החקלאות בישראל.  היעדים האלה משותפים  לכל 54 המועצות האזוריות. החקלאות מבטיחה  שטחים פתוחים וירוקים לצד אזורי המגורים והמסחר. החקלאות חשובה כמובן כדי להבטיח למשק אספקה של תוצרת חקלאית פורייה והיא נותנת ביטחון תזונתי חשוב, בעתות שלום וגם בעתות חירום.  כיום, שלא כמו בימי הקמת המדינה, נפגע מעמדו של איש האדמה, החקלאי. עלינו לפעול כתף אל כתף  כדי לשוב ולהציב את החקלאים ואת החקלאות במקום שבו היו צריכים לעמוד, בראש סדר העדיפות של קברניטי המשק. לשם כך אנו פועלים גם במישור הפוליטי. ראשי המועצות פועלים שכם אל שכם, בשפה אחת ובחזית אחידה, בלי הבדל פוליטי ושיוך מפלגתי, כדי לחזק את מעמד החקלאות במדינה.

שלכם,

שי חג'ג',

יו"ר מרכז השלטון האזורי בישראל

וראש המועצה האזורית מרחבים