שטחי השיפוט של כלל המועצות האזוריות מכסים כ- 85% משטח מדינת ישראל. שטחים אלה כוללים אזורים נרחבים של שטחים פתוחים וחקלאיים, כאשר אוכלוסייתן של המועצות האזוריות ממוקמת על כ-9% משטחים אלה בלבד.

תפקיד הועדה:


המועצות האזוריות הן הפנים של המגזר הכפרי חקלאי על רב גווניו, והן משרתות ומייצגות את המגזר הכפרי חקלאי ואת קשת צורות ההתיישבות הכפרית. תכנון וניהול השטחים הפתוחים ברמה אזורית הם אבן הפינה לפיתוחו ושמירתו של המרחב הכפרי.

ועדת התכנון אמונה על הובלת הנושא על ידי המועצות האזוריות, כאשר תפקידה הוא לחזק את מעמדן מול מוסדות התכנון, רשות מקרקעי ישראל, משרדי ממשלה וארגונים אזרחיים, וכן להפיץ ידע מקצועי ולארגן הכשרות וכנסים בתחומי תכנון.

הועדה פועלת בשיתוף עם ועדת קרקעות של מרכז המועצות במדיניותה מול תכניות ארציות ומחוזיות, שלהן השלכות על דמותו של הכפר ועל מרחב המועצות האזוריות.

לצד חזון ומטרות מרכז המועצות האזוריות, אנו עדים בשנים האחרונות וביתר שאת החל מסוף שנת 2014, ללחצים רבים מטעמה של המדינה לפיתוח האזורים הללו, זאת על רקע התמודדות הממשלה הנוכחית וקודמתה עם משבר הדיור, שרובה ככולה מכוונת אל השטחים החקלאיים והפתוחים – תחומי השיפוט של המועצות האזוריות.

ישנם מספר תהליכים, המהווים איום ממשי על המרחב הכפרי ועל צביונם של השטחים החקלאיים והפתוחים, כאדר המרכזיים שבהם הם: תכניות הועדה למתחמים מועדפים לדיור (ותמ"ל), ועדות גבולות, תיקון מס' 1 לתמ"א 35, תמ"א אחודה מס' 1.

הרכב הועדה: יו"ר הועדה – עמיר ריטוב, ראש מועצה אזורית לב השרון; מרכזת ועדה – מילכה כרמל; ראשי מועצות; מנכ"ל מרכז המועצות; היועץ המשפטי; נציגי תנועות מושביות וקיבוציות.

 תחומי הפעילות של הוועדה:

 • ייצוג המועצות האזוריות בוועדות ארציות לתכנון ובניה: מועצה הארצית, ותמ"ל, ולנת"ע ועוד ובוועדות הכנסת.
 • קידום ופיתוח כלים ייעודיים לשימור מבנים ואתרים במרחב הכפרי.
 • הכנת תקן ייעודי לשטחי ציבור בישובים כפריים, בשיתוף משרדי ממשלה ומהנדסי מועצות.
 • יישום תיקון 1ב' של תמ"א 35 – הרחבת ישובים כפריים.
 • פיתוח וייצוג עמדת המועצות בנושא החוק לקידום הבניה במתחמים מועדפים לדיור ותיקוניו.
 • פיתוח מדיניות והכשרות לדמותן הפיזית של הרחבות ישובים כפריים.
 • טיפול וייצוג המדיניות הקרקעית של ממ"א בישובים הכפריים שבתחומי המועצות האזוריות, טיפול בנושאי משבצת הישוב, חלקות א' בנחלות במושבים, תחום המחנה בקיבוצים ובכלל זה הנושאים הבאים:

 • 'היחידה השלישית בנחלה' - הכנת הנחיות כלליות (תכנוניות ומקרקעיניות) ליישום החלטת המועצה הארצית לעדכון לוח 2 בתמ"א 35 (מימוש היחידה השלישית בנחלה והרחבת עשרות קיבוצים וישובים כפריים).
 • הרחבות הקיבוצים ושיוך דירות - גיבוש הצעה והסכמות עם רמ"י בנושא (החלטה 979 על שלוחותיה).
 • גיבוש הצעת המרכז לעניין חלף היטל השבחה והיטל השבחה – עבודה מול רמ"י והמועצות האזוריות (החלטות חדשות של רמ"י).
 • שטחי ציבור בישובים – הסדרת הנושא מול רמ"י תוך שיתוף פעולה והסכמות עם התנועות מייצגי האגודות.
 • הכנת תקן ייעודי לשטחי ציבור בישובים כפריים – עבודה מול משרד הפנים ומנהל התכנון, השיכון ורמ"י ועם נציגי המועצות האזוריות ואנשי מקצוע כמו מהנדסי מועצות.
 • ועדות גבולות – מתן סיוע ויעוץ למועצות אזוריות תוך הגעה להסדרים והסכמים עם משרד הפנים והרשויות המקומיות הגובלות.

טיפול וייצוג המדיניות התכנונית של ממ"א

טיפול וייצוג המדיניות התכנונית של ממ"א מתבצע באמצעות מספר פורומים, בהם חברים בעיקר מהנדסי מועצות, ולעתים ראשי מועצות, נציגי משרדי ממשלה, תנועות מיישבות וארגונים סביבתיים:

 • צוות להתמודדות עם תכניות ותמ"ל - הועדה לתכנון מתחמים למגורים.
 • פורום לקידום תכניות כוללניות, יישום יחידה שלישית בנחלה, תקן לשטחי ציבור ועוד.
 • ועדה לשימור - בראשות דורון שידלוב, ראש מועצת ברנר. הועדה מקדמת תכנית יישום, שתפתח מודלים כלכליים לשימור ותחזוקה ברת קיימא של מבנים ואתרים הסטוריים במרחב הכפרי. 
 • פורום 'חופים' – לקידום הפיתוח והשמירה על החופים במועצות בראשות מודי ברכה, סגן ראש המועצה האזורית, חוף הכרמל.

בעשור האחרון חלו שינויים מרחיקי לכת במרחב הכפרי. לשינויים אלה ולמדיניות מוסדות התכנון ורשות מקרקעי ישראל (רמ"י) השלכות חשובות על הישובים הכפריים בפרט והמגזר הכפרי בכלל.

חשיבותם של נושאים אלה שמים את מרכז המועצות האזוריות, באמצעות הועדה, כגורם מתכלל, מעורב ומייצג את המגזר הכפרי במוסדות הארציים, כמו משרדי הפנים והאוצר, רמ"י ומינהל התכנון מחד גיסא ומאידך גיסא מיידע ומפיץ חומר מקצועי לכלל המועצות האזוריות ופועל בשותפות התנועות למען קידום, פיתוח ושמירה על המרחב הכפרי על כל גווניו. הועדה פועלת בשיתוף עם ועדת התכנון של מרכז המועצות במדיניותה מול תכניות ארציות ומחוזיות, שלהן השלכות על המקרקעין ומבנה הכפר והמועצות האזוריות.

 


חברי הוועדה

אילן שדה   יו"ר הועדה ראש מועצה מנשה [email protected]
אשרת גני גונן יו"ר הועדה ראשת מ.א.   דרום השרון [email protected]
מילכה כרמל מרכזת הועדה, ראש תחום תיכנון וקרקעות ממ"א [email protected]
מוני אלימלך ראש מועצה גן רווה [email protected]
אייל בלום ראש מועצה ערבה תיכונה [email protected]
רותם ידלין ראשת מועצה גזר [email protected]
שמעון סוסן ראש מועצה חבל מודיעין [email protected]
ניב ויזל ראש מועצה מטה יהודה [email protected]
גיורא זלץ ראש מועצה הגליל העליון [email protected]
משה דוידוביץ' ראש מועצה מטה אשר [email protected]
עמיר ריטוב ראש מועצה לב השרון [email protected]  
גדי ירקוני ראש מועצה אשכול [email protected]
אלי ברכה ראש מועצה חוף השרון [email protected]
מיכי דרורי יועמ"ש התנועה הקיבוצית [email protected]
רפי עשת אגף כלכלה התנועה הקיבוצית [email protected]
דודו קוכמן מזכ"ל האיחוד החקלאי [email protected]
עמית יפרח יועמ"ש וראש אגף קרקעות תנועת המושבים [email protected]
שירה מור יוסף מהנדסת מועצה רמת נגב [email protected]
מיכל נאור ורניק מהנדסת מועצה מטה יהודה [email protected]
מייק ארליך מהנדס מועצה עמק המעיינות [email protected]
לאה פרי מהנדסת מועצה מנשה [email protected]
אלי ברכה ראש מועצה חוף השרון [email protected]
ניצן פלג ראש מועצה הגליל התחתון [email protected]
עמוס נצר ראש מועצה  זבולון [email protected]
קובי אביבי ראש מועצה באר טוביה [email protected]
אייל בצר  ראש מועצה  עמק יזרעאל [email protected]
אילן בר מהנדסת  לב השרון [email protected]
ירדן ערמון מהנדס  חוף השרון [email protected]