ניקיון המיליון - קול קורא לקיום פעילויות ניקיון והפנינג 10-18/6/2021