מבצע "שומרי החומות" הודעה על פתיחת מרכז הפעלה משותף של מרכז השלטון האזורי, התנועה הקיבוצית ותנועת המושבים