מדיניות ההתגוננות לאוכלוסייה ליום 11.5.21 החל מהשעה 23:00 ועד ליום 12.5.21 בשעה 18:00