מדד הקומפקטיות (ממוצע מרחקים) של 54 מועצות אזוריות ברחבי הארץ


הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה את מדד הקומפקטיות (ממוצע מרחקים) של 54 מועצות אזוריות ברחבי הארץ.בהתאם למדד זה נמדדת הקומפקטיות של המועצות כממוצע המרחקים בדרך הכביש הקצרה ביותר בין יישובי המועצה לבין המרכז התפעולי, כלומר בניין המועצה שבו נמצאים משרדיה השונים. המדד משקף קרבה ונגישות למבנה השירותים המוניצפאליים בתחומה של המוא"ז.מדד זה הוא חלק מסדרת מדדים שמפיקה הלמ"ס לאפיון הרשויות המקומיות בישראל לפי תכונות שונות, במטרה לסייע בגיבוש מדיניות בקבלת החלטות.למידע נוסף לחצו כאן