הליך מקוצר לעידוד בניית מרחב מוגן במרחב הכפרי הצעה לדיון בוועדת תכנון וקרקעות