בקשה לסיוע בהקמת תשתיות קולטות קהל באתרי הטבע והנופש במועצות האזוריות