בקשה לקידום קול קורא בנושא הסרת גגות אסבסט במרחב הכפרי