עמדת השלטון האזורי להצעת פיצול דירות בישובים הכפריים