פגיעה מתמשכת בביטחונם של עשרות אלפי אזרחי מדינת ישראל, תושבי קו התפר