"מלונית" – מתכונת עבודה ותחומי אחריות


"מלונית" הינה תכנית של המדינה לקליטת אוכלוסייה שתפונה במצבי לחימה מישובים בקווי העימות.מרכז המועצות האזוריות בשיתוף המועצות והתנועה הקיבוצית נרתם לסייע לגורמי המדינה בהכנת התכנית ובהוצאתה לפועל אם וכאשר יידרש. לאחר פעילות ראשונית בנושא מצאנו, כי קיים צורך לבצע הסדרה והגדרות ברורות של תחומי האחריות בין הגורמים השונים העוסקים בתוכנית ובכלל זה מרכז המועצות האזוריות.מטרת מסמך זה להבהיר לעוסקים במלאכה במועצות את תחומי האחריות, כפי שסוכמו בישיבה שהתקיימה בראשות ראש רח"ל.תוצאה מרכזית מההסדרה שבוצעה היא כי הכנת התכנית, עבודת המטה הנגזרת ממנה, המעקב אחר כשירותה והוצאתה לפועל יתנהלו כמו כל תכנית מדינתית אחרת, קרי הכנת התכנית ברמה הארצית, הורדתה לשטח דרך מחוזות רח"ל ופס"ח ומימושה באמצעות מחוזות רח"ל ופס"ח, כאשר מרכז המועצות האזוריות בסיוע התנועה הקיבוצית מסייעים ותומכים אולם אינם אחראיים לתכנית.להלן פרוט תחומי האחריות:
 • רח"ל
  • אחריות כוללת לתכנית.
  • הנחיית משרדי הממשלה.
  • תאום בין גורמי צה"ל (המפנים) לפס"ח (האחראיים לקליטה).
  • הפצת "פקודה מדינתית".
  • הבאת ההחלטה על הפעלת התכנית לדרג המדיני.
 • משה"פ/פס"ח
  • אחריות לתכנית הקליטה.
  • הפצת "פקודה מדינתית" לתכנית הקליטה.
  • הפעלת תכנית הקליטה בהתאם להחלטות הדרג המדיני.
  • ניהול, פיקוח ומעקב אחרי מימוש התכנית לאחר הפעלתה.
 • משרדי ממשלה רלבנטיים בהתאם לתחומי אחריותם לחירום
  • הכנת תכניות פינוי לקליטה לאוכלוסיות שבתחום אחריות המשרדים (בריאות ורווחה).
  • סיוע ותמיכה ברשויות המפנות והקולטות, כל משרד בהתאם לתחומי אחריותו.
 • צה"ל
  • פינוי האוכלוסייה מיישובי קווי העימות בהתאם להחלטת הדרג המדיני.
 • מרכז המועצות האזוריות
  • מיפוי יכולות הקליטה במועצות השונות בסיוע התנועה הקיבוצית והמועצות והעברת בסיס הנתונים לפס"ח.
  • ייצוג האינטרסים של המועצות, מפנות וקולטות, מול משרדי הממשלה.
  • בעת הפעלה מעקב על מימוש התכנית וייצוג המועצות מול משרדי הממשלה כל זאת בסיוע התנועה הקיבוצית ותוך הפעלה של חמ"ל שיפתח במרכז ההפעלה של התנועה הקיבוצית.
לאור כל האמור לעיל סוכם לוח זמנים להכנת התכנית שעיקריו הם:
 • מיפוי פוטנציאל הקליטה במועצות האזוריות והעברת בסיס הנתונים לפס"ח - עד אמצע אוקטובר 2016 – אחריות – הח"מ.
 • עידכון תכנית הקליטה לתרחיש כולל (צפון ודרום ביחד) כולל מתן מענה להשלמת מקומות קליטה מעבר ליכולות המועצות האזוריות – עד ראשית נובמבר 2016 – אחריות פס"ח.
 • הצגת התכנית המעודכנת לראש רח"ל – 13/11/2016.
 • הפצת "פקודה מדינתית" – עד סוף נובמבר 2016 – אחריות רח"ל ופס"ח.
 • ביצוע חבירות ותאומים בין מועצות מפנות לקולטות ובין ישובים מתפנים לקולטים – עד סוף מרץ 2017 – אחריות מועצות בפיקוח ותאום מחוזות רח"ל ופס"ח.
לקריאת המסמך המלא: הסדרת תחומי אחריות למלונית