יום החקלאות בכנסת, 1/11/16


ביום ה-1/11/16 נערך בכנסת יום החקלאות. לכנסת הגיעו נציגי חקלאים, חקלאים ותומכים רבים ומגוונים.במסגרת יום זה עסקה ועדת כלכלה בחוק ההתיישבות החקלאית, שהוגש ע"י ח"כאיציק וקנין משס.בוועדת החוץ והביטחון עסקו בחשיבות ההתיישבות והחקלאות לביטחון הלאומי או כהגדרת יו"ר הוועדה, אבי דיכטר, ומוביל הנושא אייל בן ראובן: "החקלאות היא אבן יסוד בביטחון".בועדת הפנים והגנת הסביבה התקיים דיון על העדר תקציבים לשיקום התשתיות בישוב הכפרי הותיק. ראשי המועצות האזוריות קבלו על ביטול החלטת הממשלה להקצאות של 100 מליון בשנה למשך עשור. ההחלטה בוטלה לאחר שנתיים. כמו כן, סוכם על הקמת צוות אינטגרטבי מכל קצוות הקשת הפוליטית לפעולה משותפת להחזרת התקציב.ועדת החינוך הקדישה את ישיבתה לחינוך ההתיישבותי. מרכז המועצות האזוריות ביקש להטמיע את העקרונות הפדגוגיים של החינוך ההתיישבותי בנוהלי משרד החינוך ובכך לתמוך בשמירת הייחודיות של החינוך ההתיישבותי, וכן להוסיף את החינוך כעבודה מועדפת. כמו כן עלו לדיון הנטל התקציבי של ההסעות על המועצות. חשיבות האוטובוסים הצהובים, שנת השירות ותרומתה לחברה. נושא נוסף שעלה לדיון הוא הרחבת החינוך לחקלאות בבתי הספר של החינוך ההתיישבותי.[gallery link="file" ids="http://www.mhh.org.il/wp-content/uploads/2016/11/WhatsApp-Image-2016-11-01-at-10.47.57.jpeg|,http://www.mhh.org.il/wp-content/uploads/2016/11/WhatsApp-Image-2016-11-01-at-11.37.45-1.jpeg|,http://www.mhh.org.il/wp-content/uploads/2016/11/WhatsApp-Image-2016-11-01-at-12.52.45.jpeg|,http://www.mhh.org.il/wp-content/uploads/2016/11/WhatsApp-Image-2016-11-01-at-14.08.37.jpeg|,http://www.mhh.org.il/wp-content/uploads/2016/11/WhatsApp-Image-2016-11-01-at-14.09.44.jpeg|,http://www.mhh.org.il/wp-content/uploads/2016/11/WhatsApp-Image-2016-11-01-at-14.16.25.jpeg|,http://www.mhh.org.il/wp-content/uploads/2016/11/WhatsApp-Image-2016-11-01-at-10.11.40.jpeg|,http://www.mhh.org.il/wp-content/uploads/2016/11/WhatsApp-Image-2016-11-01-at-11.37.45.jpeg|,http://www.mhh.org.il/wp-content/uploads/2016/11/WhatsApp-Image-2016-11-01-at-10.11.40-1.jpeg|,http://www.mhh.org.il/wp-content/uploads/2016/11/WhatsApp-Image-2016-11-01-at-10.15.57.jpeg|,http://www.mhh.org.il/wp-content/uploads/2016/11/WhatsApp-Image-2016-11-01-at-10.28.25.jpeg|"]