חשיבות המשך פעילות החטיבה להתיישבות וקידום ההסכם הרב שנתי