השלכות צפויות משינוי תקנות הגנת הצומח 2022

סיכום ועדת מומחים וסקר ספרות


בהמשך להחלטת הממשלה בנוגע לרפורמה בחקלאות, ממשלת ישראל פירסמה טיוטת תקנות הגנת בצומח אשר משנות באופן משמעותי את כללי הגנת הצומח בישראל ולמעשה מורידה בפועל את כל ההגנות שננקטו עד כה למניעת כניסת נגעים חקלאים ומיני מזיקים שונים לחקלאות ולטבע. בעקבות כך, מרכז שלטון אזורי קיים שולחן עגול עם מומחים ידועים בעלי שם עולמי מתחומי תוכן רבים שיש להם נגיעה וממשקים עם תחום הגנת הצומח בישראל. הדו"ח המצ"ב מציג את הסכנות הרבות שצפויות למדינת ישראל ותושביה באם תאשר את התקנות הצפויות. התקנות מאפשרות יבוא חופשי של תוצרת חקלאית כמעט ללא כל בקרה ופיקוח. תהליך זה צפוי להביא לשורה ארוכה של מפגעים לאדם, לחקלאות המקומית ולסביבה. אישור התקנות סולל את הדרך למחיקת החקלאות הישראלית גם לייצור מקומי וגם לייצוא. 

מדינת ישראל היא גן עדן למינים פולשים ונמלת האש הקטנה, יתוש טיגריס אסיאתי והטרמיט הפורמוסי הם רק פרומו למה שיהיה כאן אם יפתחו את גבולות המדינה לרווחה. מדינת ישראל פותחת את גבולותיה לקבלת תוצרת חקלאית מרוססת בחומרים אסורים מתורכיה ומדינות אחרות ללא בחינה של ההשלגות לבריאות תושבי מדינת ישראל. לשברי המומחים, פתיחת הגבולות וכניסת מזיקים תגרום לכך שגם את התוצרת  המקומית נאלץ לרסס בתדירות עולה כדי להילחם בנגעים שיכנסו. מרכז שלטון אזורי קורא להסרת התקנות המוצעות מסדר היום ומציע כחלופה את ייעול  תהליכי הגנת הצומח על מנת לצמצם את הבירוקרטיה הכרוכה ביבוא תוצרת חקלאית.

Takanot Plants-05.pdf