סקר חומרי הדברה הלמס 2011-2013


מצ"ב לעיונכם סקר חומרי ההדברה של הלמ"ס שפורסם באוגוסט השנה.הנתונים מציגים ירידה של 14% בסך מכירה של חומר פעיל בין השנים 2011-2013 ביחס לשנים 2008-2010 וכן ירידה של 53% במכירה של קוטלי חרקים ואקריות.הסיבות להפחתה מגוונות וקשורות ברגולציה, עליה במודעות, מעבר לממשק חקלאי חליפי ועוד. בעיקר מסתמנת מגמה חיובית, בה חקלאות ישראל ממשיכה להתייעל להתחדש ולצעוד קדימה בייצור מזון טרי ובריא לתושבי מדינת ישראל.לסקר המלא: סקר חומרי הדברה הלמס 2011-2013