מתווה לפיצול דירות בישובים הכפריים בהליך הקלה על פי תיקון 134 לחוק התכנון והבניה