עמדה לשימוע בנושא כללי המים (אירוע פגיעה במים), התשפב