שימוע – כללי רשות המים לאסדרת משק המים במרחב הכפרי