בקשה לסיוע והתערבות בפרויקט פריסת הסיבים במועצות האזוריות