המאבק בהגדרת המועצות המקומיות כערי עולים הגיע לישיבת ועדת הכספים


יו"ר מרכז המועצות האזוריות - עמיר ריטוב, ומספר ראשי מועצות אזוריות השתתפו בישיבת ועדת הכספים, שהתקיימה ביום 8/11/16, ובה הציג שר הפנים את התקציב וחוק ההסדרים, במטרה לשמוע את תוכנית העבודה של משרד הפנים ולהציג את עמדת המועצות האזוריות וצרכיהן בנושאים שעל סדר היום בכלל, ובסוגית ביטול סיווג עיר עולים בפרט.WhatsApp Image 2016-11-08 at 12.22.32סיווגן של המועצות האזוריות כעיר עולים מטילה על המועצות האזוריות מכה תקציבית קשה ביותר. מעמד עיר עולים מקנה לרשויות יכולת לקבל 100% ארנונה ממתקנים של המדינה, בעיקר צבא, בעוד שברשויות אחרות ההיקף עומד על 30% בלבד.כדי להתמודד עם המצב פועל מרכז המועצות האזוריות באפיקים השונים כדי למזער את הנזקים הכלכליים הקשים באמצעות הקטנת מקורות ההכנסה העצמית של המועצות האזוריות, שהוגדרו עד כה כערי עולים.בישיבה דרשו נציגי מרכז המועצות לדחות את יישום ההחלטה על מנת לאפשר הערכות מתאימה ברשויות, לפרוס את דירוג יישום ההחלטה למספר שנים גדול מ- 4 שנים וכן להיות מעורבים ובעלי יכולת השפעה על הקריטריונים ומשקלם, כך שיותאמו למועצות האזורית.שר הפנים, מר אריה דרעי, השיב כי יתמוך בהדרגתיות בנושא עיר העולים.עמיר ריטוב, יו"ר מרכז המועצות האזוריות, העלה בישיבה גם את נושא המשמעויות של הדירוג הסוציו אקונומי החדש, וכן דרש מתן התייחסות תקציבית של הממשלה ליישובים ערבים במועצות איזוריות, שלא נכללים בהצעת ממשלה 922.בתשובתו לדבריו של ריטוב השיב שר הפנים, כי בימים אלה עובדים על הכנת מדד חוסן היישוב, אשר יהיה מוכן ל-2017 וילקח בחשבון בכל משרדי הממשלה. הוא אף הזמין מדד סוציו אקונומי ליישובים בתוך המועצות האזוריות.השר קיבל את ההערה של מרכז המועצות האזוריות לגבי היישובים הערבים.