תיקון עיוות מהקדנציה הקודמת- אי תמיכת משרדיכם במענקים לקירוי סולארי במועצות האזוריות