אל תתנו לסכסוכים ומחלוקות לפגוע בקהילה שלכם! הידברות וגישור בתוך הקהילות


תוכנית גישורים, מיסודו של משרד קליטה, הינה תכנית ארצית המופעלת בחסות השירות לעבודה קהילתית במשרד הרווחה והשירותים החברתיים ומלווה על ידי הוועדה הארצית לקידום ההידברות, יישוב הסכסוכים והגישור בקהילה.תוכנית "גישורים" מהווה מעטפת מקצועית רחבה למרכזי גישור ודיאלוג בקהילה וליוזמות להקמתם. התוכנית פועלת לפיתוח הידע והכלים המתאימים, שיאפשרו למרכזים לפעול באופן מקצועי המותאם לאופי היישוב שלהם, בדגש על גישה קהילתית רב תרבותית.תוכנית גישורים מעניקה שירותי ייעוץ, ליווי והכוונה למרכזי גישור ודיאלוג ברחבי הארץ וליוזמות להקמתם. בנוסף מפעילה מערכת של הכשרות, קורסים, כנסים ורשת מקצועית במטרה להעניק וללמוד כלים, ידע, כישורים ומיומנויות בתחומים של יישוב סכסוכים בהסכמה בקהילה, מניעת קונפליקטים ודיאלוג קהילתי.למידע נוסף לחצו כאן