מניעת חדירה, הפצה והתבססות מינים פולשים בישראל


מינים זרים פולשים הם אורגניזמים (בעלי חיים, צמחים, פטריות, חיידקים או חד תאיים אחרים) שחרגו מתחום תפוצתם הטבעי בעקבות פעילות מכוונת או לא מכוונת של האדם, מתרבים בטבע או בסביבת האדם, ומשפיעים על תפקוד המערכות האקולוגיות.מינים זרים פולשים נחשבים כאיום השני בחשיבותו על המגוון הביולוגי, ומהווים גורם מרכזי בהכחדתם של 54% ממיני בעלי החיים שבסיכון בעולם.תופעת המינים הפולשים אינה רק עניין סביבתי, אלא מהווה סיכון של ממש לתשתיות, לחקלאות, לתיירות, ולבריאות הציבור. אומדן הנזק הכלכלי ממינים פולשים נאמד ברמה העולמית ב 4.1 טריליון דולר בשנה. על אף שמדובר בתופעה ותיקה, היקפה גדל בשנים האחרונות, בין היתר כתוצאה מהגלובליזציה ועליית היקף הסחר העולמי, גידול בתנועת התיירות ושינויי האקלים.כיצד מתמודדות עמם מדינות העולם בכלל וישראל בפרט?כל המידע נמצא כאן: מיני פולשים