ועדת המדע בכנסת דנה ביישום התכנית להפחתת פליטת גזי חממה


ועדת המדע בכנסת דנה ביום 9/11/16 בנושא עמידת הממשלה ביעדי התוכנית להפחתת פליטת גזי חממה.על פי התוכנית, אשר נקבעה בהחלטת הממשלה מס. 542 מיום 20/9/15: "נקבע יעד לאומי של 8.8 טונה פליטת גזי חממה לנפש בשנת 2025 ושל 7.7 טונה לפליטת גזי חממה לנפש בשנת 2030, אשר מהווה הגבלה בתוספת פליטת גזי החממה של ישראל מ-72 מיליון טונה גזי חממה בשנת 2005 ל-81 מיליון טונה גזי חממה בשנת 2030."לצורך השגת היעד הלאומי להפחתת פליטות גזי חממה, על הממשלה לקבוע יעדים לאומיים להפחתה ולייעול של צריכת האנרגיה במשק וייצור חשמל ממקורות של אנרגיות מתחדשות על ידי:
  1. צמצום צריכת החשמל בשיעור של לפחות 17% עד שנת 2030 ביחס לצריכת החשמל הצפויה באותה השנה על פי תחזיות.
  2. צמצום הנסיעה בתחבורה פרטית בשיעור של 20% עד לשנת 2030, ביחס לנסועה הצפויה באותה השנה על פי תחזיות.
  3. ייצור חשמל מאנרגיה מתחדשת יעמוד על שיעור של 13% לפחות מסך כל צריכת החשמל בשנת 2025 ובשיעור של 17% לפחות מסך כל צריכת החשמל בשנת 2030.
הוועדה הנוכחית, ברשות ח"כ יעל כהן פראן, ברכה את אנשי המקצוע במשרדי הממשלה על פועלם, אך בד בבד הצהירה כי יעדי ההפחתה שנבחרו ע"י המשרדים נמוכים מדי, הוועדות המקצועיות לא עומדות בלוחות הזמנים והתוצרים מחויבים יישום מידי. כמו כן, על הצוותים המקצועיים להציג לאוצר את הרווח והתועלת הציבורית כלכלית חברתית על מנת לשכנע את האוצר לעזור בקידום הנושא.