הוועדה לצדק חלוקתי ושיוויון חברתי: יש לשנות מדיניות המנהל, תוך התייחסות לאוכלוסיות מוחלשות


הוועדה לצדק חלוקתי ושיוויון חברתי קיימה ב- 15/11/16 דיון ראשון בנוגע לתפקודה של רשות מקרקעי ישראל ולמדיניות המקרקעין של מדינת ישראל.תחום השיפוט של המועצות האזוריות הנו כ-85% מקרקעות המדינה ועל כן נושא ניהול הקרקעות מהווה תחום מרכזי בו עוסקים מרכז המועצות האזוריות והתנועות המיישבות - הקיבוצים והמושבים. בהתאם לכך, מרבית המשתתפים בדיון הועדה היו מן המגזר הכפרי-חקלאי.יו"ר ועדת קרקעות של מרכז המועצות האזוריות, ד"ר מוטי דלג'ו, ראש מועצת דרום השרון, אמר בדיון: "הקרקעות צריכות להישמר כקרקעות לעיבוד חקלאי ואנו מבקשים להמשיך ולשמור אותן לדורות הבאים. צדק חלוקתי הנו בין השאר 'צדק בין דורי', עיקרון שצריך לבוא לידי ביטוי במדיניות רשות מקרקעי ישראל". עוד הוא ציין, כי במקום בו נדרשות חטיבות קרקע לפיתוח, מעבירות המועצות את השטח לתחום שיפוט עירוני.הדיון נסוב על תפקידה הקריטי של רשות מקרקעי ישראל בניהול 90% ממשאב הקרקע במדינה, שהנו בעל משמעות כלכלית וחברתי מרחיקת לכת. הטענות המרכזיות, שחצו מגזרים ונדרשו ביתר שאת מהמגזר החקלאי, היו חוסר שקיפות בקבלת החלטות והעדר נגישות לציבור הרחב.נציגי המגזר החקלאי טענו לקיפוח המגזר בעקבות הרפורמה במקרקעי ישראל, אשר מצד אחד "מקטינה את החיכוך עם האזרח" בעיר על ידי הפרטת קרקעות עירוניות דבר שיצר הטבות בגובה של מיליארדי שקלים, אך מהצד השני מלאימה את הקרקעות החקלאיות.הוועדה הסכימה עם הדרישה להגברת השקיפות וקראה לשינוי מדיניות המנהל, תוך התייחסות לאוכלוסיות מוחלשות וקידום מדיניות שיוויונית לכלל אזרחי המדינה. כן, עלתה הדרישה למינוי נציגי ציבור מרחבי הארץ למועצת מקרקעי ישראל, שיוכלו לייצג נאמנה את דעות הציבור הרחב.[gallery link="file" ids="http://www.mhh.org.il/wp-content/uploads/2016/11/WhatsApp-Image-2016-11-15-at-15.29.39.jpeg|,http://www.mhh.org.il/wp-content/uploads/2016/11/WhatsApp-Image-2016-11-15-at-15.29.40.jpeg|"]