שורה של החלטות משמעותיות גובשו אתמול בהנהלת רמ"י במסגרת גיבוש תכנית רב שנתית לחיזוק קווי העימות במרחב הכפרי והעירוני בצפון ובדרום.

הנהלת רמ"י גיבשה אתמול שורת החלטות חדשות ומיטיבות עם תושבי קו העימות בצפון ובדרום במגזר העירוני והכפרי בהיבטים התיישבותיים ותעסוקתיים שנועדו לחזק ישובים אלו.