דרישה דחופה לטיפול בטרור הסביבתי - שריפות פסולת בשטחי יו''ש