מילכה כרמל, מנהלת אגף תכנון וקרקעות במרכז השלטון האזורי השתתפה בוועדת הפנים והגנת הסביבה בכנסת.


הדיון הפעם עסק בהצעת חוק הוראת שעה המאפשרת הקמת מבנים בבנייה מתועשת ומהירה.

מילכה כרמל הביעה את תמיכתה בהצעת חוק בהליך מזורז של פטור מתכנית ומהיתר, אשר תתיר הקמת מתחמים זמניים לקליטת מפונים בבנייה תעשייתית, כזו שפרק זמן הבנייה מהיר ואיכותי יותר (קרווילות), ולאשר בדיעבד תכנית שתכשיר את המתחם.

מתחמים בהם הוקמו קודם לכן מבנים כגון קרוואנים/קרווילות, הציגו ניסיון לא מוצלח של סביבות מגורים בהן נפוצו בעיות תברואתיות, חברתיות, קשיים בפינוי ועוד. לכן הוסיפה מילכה כרמל כי יש לשקול בכובד ראש שיטות בנייה חלופיות שיעניקו מענה איכותי וטוב יותר.

בנייה של יחידות דיור ומבני ציבור איכותיים תוכל אף לשמש את תושבי הקבע בישובים הקולטים לאורך שנים.

יחד עם זאת מרכז השלטון האזורי סבור כי כל הסדרה של מתחם מגורים תהיה חייבת להיעשות בתיאום מלא עם הוועדה המקומית והמועצה האזורית, מאחר ולהם יש את כל המידע הדרוש על היישובים עצמם, כמו גם על הצרכים של תושבי הקבע והמפונים.