מכתב לשר הביטחון - בקשה לדיון דחוף – התכנית הלאומית לחיזוק הביטחון לתושבים ג