התנגדות המועצות האזוריות להצעות המחליטים העוסקות בחקלאות