התנגדות השלטון המקומי להצעות המחליטים העוסקות בפסולת