אמות מידה מותאמות למגזר הכפרי עבור תאגיד תמיר


מאת: אוריאל בן חיים, ראש תחום חקלאות, קיימות וסביבה, מרכז המועצות האזוריותב- 30 לדצמבר יפוגו תנאי ההכרה של תאגיד תמיר למיחזור אריזות, כלומר – רישיון העסק של החברה יפוג.בשנים האחרונות אנו עושים מאמצים רבים להשפיע, הן על התאגיד באופן ישיר והן על המשרד להגנת הסביבה, במטרה לקבוע אמות מידה מותאמות למגזר הכפרי. אמות מידה אלה כוללות: דרישה לשקיפות של פעילות התאגיד, התאמה של אמות המידה (מפתחות) למרחב הכפרי, שינוי מודל הקיזוז, שיפור וחידוד נושא ההסברה ועוד.unnamed (3)אני שמח לבשר כי לקראת חידוש תנאי ההכרה ניכר כי המשרד להגנת הסביבה ביצע עבודה משמעותית לקביעת שינויים בתנאי ההכרה, בהתאם לדרישותינו, כפי שהוצגו לכלל הצדדים במסמכי העמדה שלנו בשנים האחרונות.בימים אלו אנו שוקדים בשיתוף המשרד להגנת הסביבה על ההתאמות האחרונות לקראת פרסום התנאים. בסיום ההכרה המחודשת יופץ לכל רשות "נספח שינויים", אשר יגרום לעדכון חוזה ההתקשרות הקיים מול התאגיד.בסיום התהליך נדאג להציג לכם השינויים ולקבוע הדגשים ליישום בהתאם לחוזים שברשותכם.אני מזמין אתכם לעמוד מולי בקשר לפרטים נוספים -במייל: [email protected]בטלפון: 03-6929018