שינוי במענה המשטרתי למרחב הכפרי –הפיילוט יוצא לדרך


ביום רביעי, 23/11/16, התקיימה פגישה של ראשי מועצות וקב"טים ממחוזות צפון וחוף עם מפקד מג"ב, ניצב קובי שבתאי, ומפקד מחוז צפון במשטרה, ניצב אלון אסור, לקראת תחילת פיילוט של שינוי במענה המשטרתי למרחב הכפרי.פיילוט משטרתיבפגישה סקר מפקד מג"ב את השינויים בפניהם אנו עומדים וראשי המועצות והקב"טים העלו סימני שאלה והביעו חששות ביחס למענה שיינתן למרחב הכפרי.כיום המענה המשטרתי למרחב הכפרי מבוסס על מג"ב, במה שמוגדר 'אחריות משימתית', כאשר האחריות הטריטוריאלית היא של תחנות המשטרה, כל אחת בגזרתה.המשטרה מעוניינת לשנות את המענה, כך שהאחריות, הן הטריטוריאלית והן המשימתית, תהיה של תחנות המשטרה. לצורך כך שוטרי מג"ב (מש"קי אשכול) הפועלים כיום תחת מג"ב יעברו לפעול תחת התחנות הכחולות.אנו במרכז המועצות האזוריות חוששים מכך, שהמהלך יביא לפגיעה במענה למרחב שלנו, שכן סדר העדיפויות ילך למגזר העירוני.מפקד מג"ב וממ"ז צפון היו קשובים לדברים והתחייבו לשלב את המועצות בתהליך. סוכם כי במהלך החודשיים הקרובים יבוצע פיילוט במחוז הצפוני של המשטרה, לצורך בחינת המענה החדש. הפיילוט ילווה על ידנו ועל ידי מטה מג"ב ויכלול דיוני מעקב שוטפים כדי לוודא, שלא נגרמת פגיעה במענה למרחב הכפרי.בעוד כחודשיים יבוצע דיון סטאטוס בראשות מפקד מג"ב וממ"ז צפון ובהשתתפותנו כדי להחליט על המשך התהליך. בהתאם לתוצאות הפיילוט יוחלט, האם מרחיבים את השיטה לכל הארץ או שחוזרים למצב הקיים כיום.מפקד מג"ב הנחה את רמ"ח ישובים, כי אורי בן יהודה - ראש תחום ביטחון וחירום במרכז המועצות האזוריות, ישולב בעבודת המטה לגיבוש המשך התהליך במחוזות האחרים.