הועדה הבין-משרדית למפעלי קיץ וקייטנות מגיעה למרחב הכפרי!


וסיירו בקייטנות שונות מסוגים שונים במועצה, במטרה להבין את המיוחדות והמורכבות של הקייטנות במועצה אזורית.יוסי כיטוב, מנהל מחוז צפון ומנהל חברה ונוער: "חוק הקייטנות הוא חוק בהתהוות והדיאלוג בין נציגי משרדי הממשלה לשטח שואף להביא את הקייטנות לאפס תקלות".הועדה הבין-משרדית למפעלי קיץ וקייטנות מורכבת מנציגי משרד החינוך, משרד הפנים, משרד הבריאות, משטרת ישראל, כיבוי אש, החברה למתנ"סים, השלטון המקומי, מרכז המועצות האזוריות וארגונים נוספים הקשורים בדבר.נמשיך וניזום, נקדם ונעמיק את העבודה המשותפת ביננו לבין משרדי הממשלה לרווחת התושבים כולם.13620726_1788192724761365_5502482618078349890_n13566989_1788192731428031_6373173229825270698_n13592307_1788192754761362_359353458381649578_n