קולות קוראים של קרנות לתמיכה בפעילים בנושאי חקלאות וסביבה, חינוך ותיירות המרחב הכפרי


פעילים בתחומים הקשורים לחקלאות וסביבה, חינוך ותיירות במרחב הכפרי?לרשותכם שתי קרנות העניקות סיוע למחקר/פעילות בנושאים הללו:קרן יק"א בישראלהקרן פרסמה קול קורא למענקים ותמיכות לפרויקטים בתחומי החינוך, חקלאות ותיירות.פרטים והגשת הצעות באתר הקרן החל מה- 1/12/16.תוכנית נקודת ח"ן של קרן "יד הנדיב"
  • התוכנית מזמינה הצעות למענקים לעבודות/פרויקטים, העוסקים במפגש שבין חקלאות ונחלים בדגש על אגני הניקוז הצפוניים של ישראל.
  • התוכנית מזמינה הצעות לעבודות העוסקות באתגרי הסביבה והשמירה עליה מנקודת מבטם של החקלאים, בדגש על שיטות עבודה תומכות סביבה ופתרונות חקלאיים-סביבתיים יישומיים.למידע נוסף אודות תוכניות הקרן לחצו כאן