דגשים חשובים של היו"ר בנושא שינוי תנאי החוזה עם תאגיד מיחזור האריזות 'תמיר'


unnamed (3)ב- 30 בנובמבר 2016 שינה המשרד להגנת הסביבה את תנאי ההכרה של תאגיד מיחזור האריזות 'תמיר' ואת החוזה לדוגמא, על פיו תקבע ההתקשרות בין המועצות לתמיר. שינויים אלו משפיעים באופן ישיר על ההתקשרות של הרשויות עם תמיר.צוות מקצועי בוחן בימים אלו את תנאי ההכרה החדשים ואת השינויים הצפויים בחוזי ההתקשרות עם תמיר. לכן מבקשים עמיר ריטוב, יו"ר מרכז המועצות האזוריות וראש מועצה אזורית לב השרון, וד"ר מטי צרפתי- הרכבי, ראש מועצה אזורית יואב ויו"ר הועדה לסביבה וקיימות: "לא לחתום על נספח השינויים לפני תום 60 הימים מרגע ההודעה של תמיר".את המידע המלא ניתן לקרוא במכתב שהעבירו ריטוב וצרפתי- הרכבי לראשי המועצות האזוריות: לחצו כאן לקריאת המכתב