מרכז המועצות האזוריות מתנגד להצעת החוק לפיצול דירות צמודות קרקע


ביום 13/12/16 התקיים בכנסת דיון בהצעת חוק התכנון והבנייה - "פיצול דירות" (הוראת שעה), במסגרת הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות בשוק הבנקאות בישראל, התשע"ו-2016 (לחצו כאן למידע אודות הוועדה).הצעת החוק מחייבת את הועדות המקומיות לתת הקלה לפיצול דירות בבתים צמודי קרקע, בהינתן תנאים מסוימים. בנוסף, הצעת החוק קובעת פטור מהיטל השבחה בגין הדירות שיפוצלו ויושכרו למי שאינו בן משפחה של המשכיר.מרכז המועצות האזוריות התנגד נחרצות להצעת החוק מהטעמים הבאים:
  1. קליטה באמצעות ‏פיצול דירות המותרות להשכרה ‏רק ‏לאלו ‏שאינם ‏בני המשפחה של המשכיר,‏ עלולה לחבל ‏במרקם הקהילתי של הישובים הכפריים.
  2. במרחב ‏הכפרי ‏לכל ‏ישוב ‏יש ‏מגבלת ‏גודל ‏בתמ"א ‏שניתנה ‏במסגרת ‏תיקון ‏1 ב' ‏לתמ"א ‏35,‏ )מגבלות ‏היקף ‏יחידות ‏דיור ‏ביישובי ‏לוח ‏2), ‏שאושר ‏רק ‏לאחרונה ‏במהלך ‏2016. ‏יחידת דיור‏ במסגרת ‏הצעת‏ החוק‏, עשויה להגיע למגבלת ‏הגודל, ‏ואז ‏הרחבת ‏הישוב ‏באופן‏ מושכל‏ תיעצר.
  3. איסור ‏גביית ‏היטל ‏השבחה ‏תפגע ‏ביכולתן ‏של ‏הרשויות ‏לשדרג ‏התשתיות הפיזיות בישובים‏ כנדרש ‏בגין ‏פיצול ‏הבתים, ‏בתחומי ‏חניה ותנועה, ‏מים ‏וביוב ‏וכיו"ב, ולתת ‏מענה ‏לתוספת‏ באוכלוסייה.
  4. תיפגע ‏היכולת לספק שירותים ציבוריים, ‏למשל, ‏מתן ‏מענה‏ ראוי ‏לתוספת ‏אוכלוסייה‏ במוסדות‏ ציבור ‏ועוד. ‏וכן, יש לקחת בחשבון גם את נושא הביטחון, ‏כגון אמצעי ‏מיגון שיחסרו במצבי חירום.
  5. הצעת ‏חוק ‏זו ‏עלולה ‏ליצור ‏פגיעה ‏תכנונית-חוקית-אכיפתית, ‏ויתרה ‏מכך ‏– יש ‏כאן‏ כרסום ‏נוסף‏ בסמכויות ‏ובשיקול ‏דעת‏ הועדות ‏המקומיות, עבור‏ תוצאה‏ שלא‏ ברור ‏כי‏ תיתן‏ מענה‏ לצרכי‏ המדינה ‏לדירות ‏קטנות,‏ ובכך ‏ייצא‏ שכרנו ‏בהפסדנו.
לחצו כאן לעיון במסמך העמדה ששלח מרכז המועצות האזוריות לחברי הועדה ביום 12 לדצמבר 2016לחצו כאן לעיון במסמך עמדת מרכז המועצות האזוריות להצעת חוק פיצול דירות מיום 15 בינואר 2017בדיון בכנסת ייצגו את מרכז המועצות האזוריות אילן שדה- ראש מועצת מנשה וד"ר לאה פרי- מהנדסת המועצה.אילן שדה הציג בועדה את טיעוני מרכז המועצות ודרש כי תוספת של יחידות דיור קטנות תתבצע ב"דרך המלך" על ידי הליך תכנון ראוי ומושכל.