קורס דיני הסביבה החופית- 7/2/17


ב-7 בפברואר 2017 יפתח קורס "דיני הסביבה החופית", הכולל 9 מפגשים, ביניהם שני סיורים מקצועיים בשטח.הקורס מיועד למנכ"לים של חברות עירוניות וחכ"לים, מנהלי פיתוח סביבה חופית, מנהלי תחום חופי, מנהלי יחידות עירוניות העוסקות בחופים, מנהלי איכות סביבה ברשויות שבתחומן חופים, תאגידים עירוניים, וועדות תכנון ובנייה ועוד.מטרת הקורס לחשוף את משתתפיו לתמורות הרבות שחלו בסביבה התכנונית החופית ולהעניק להם תשתית תיאורטית ומעשית לניהול מדיניות חופית נכונה בהתאם להוראות הדין.הלימודים כוללים:
  •  לימוד מושגי יסוד בסביבה החופית, היכרות עם החקיקה, הרגולציה ותוכניות מתאר בסביבה החופית.
  • היכרות עם תהליכים פיזיים חופים ומגמות שימושי חוף וים נוכחיות ועתידיות.
הקורס יתקיים בימי ג' , בין השעות 09:00 – 15:15, במרכז תרבות "בית דורון"- רח' הראשונים 1, רמת גן.למידע נוסף והרשמה לחצו כאן או התקשרו: 03-6844254 - ילנהיש לשלוח את טופס ההרשמה בהקדם האפשרי בפקס: 03-6844251