כנס מנהלי חינוך מועצות אזוריות- 12/1/17


כנס מנהלי חינוך מועצות אזוריות יתקיים השנה ב-12/1/17 במועצה אזורית חוף השרון.לפניכם סדר היום של הכנס:9:30 – 9:00 התכנסות וכיבוד10:00 – 9:30 ברכות:אלון שוסטר – יו"ר ועדת חינוך, ראש מועצה אזורית שער הנגבאלי ברכה - ראש מועצה אזורית חוף השרוןישראל נדיבי – מנכ"ל מרכז המועצות האזוריות11:30 – 10:00 ראובן צמח – הדיאלוג בין מיתוס לכאוס (תקציר מצ"ב)12:00 – 11:30 אלון שוסטר, רינת חכים - סיכום עבודת ועדת חינוך ממ"א, בשנת 201612:15 – 12:00 הפסקה12:30 – 12:15 שוש אקהוייז – הכרות עם החינוך במועצה אזורית חוף השרון13:30 – 12:30 תוכנית עבודה 201714:30 – 13:30 גב' מיכל טביביאן – מנהלת אגף בכירה תכנון ואסטרטגיה –אוטונומיה ותמונה חינוכית14:45 – 14:30 סיכום ופיזורלמידע נוסף ונרשמה ניתן ליצור קשר עם ענת דור בטלפון: 03-6929923 או במייל: [email protected]