מושב "מהפחת אל הפח- ממשיכים למחזר אריזות"- המושב נדחה!!!


שימו לב:המושב שאמור היה להתקיים במסגרת תערוכת קלינטק נדחה. מועד חדש יתפרסם בהמשך!