מתחברים לשורשים – שבוע חקלאות במרחב הכפרי 10-16/2/2017


לאור מעמדה ההולך ונחלש של החקלאות בישראל הכריז פורום מרחב כפרי (הכולל נציגות של כל הגורמים הפועלים במרחב הכפרי) על שבוע "מתחברים לשורשים" בכל המרחב הכפרי, במטרה לחבר את בני הנוער לחקלאות ולאדמה, לעורר מודעות ולשים את הנושא על סדר היום שלנו.ענף החקלאות, שהיה מאבני היסוד של הציונות וההתיישבות בארץ, מקור לגאווה לאומית, סובל מפגיעה תדמיתית וכלכלית.המועצות האזוריות ויישוביהן רואים בחקלאות סמל וערך המבטא את הקשר לאדמה. החקלאות המתקדמת הקיימת בישראל אינה רק מקור פרנסה ראוי, אלא גם מרכיב חיוני בעצמאותה של ישראל, שכן הוא הבסיס לביטחון המזון, והקשר של העם לאדמתו. המועצות פועלות בכדי להרחיב, לפתח ולממש את מלוא הפוטנציאל החקלאי של מדינת ישראל."מתחברים לשורשים" הוא שבוע של עשייה חינוכית חברתית סביב נושא החקלאות. כל הגורמים הפועלים בתחום החינוך החברתי במועצות האזוריות יעסקו, בשבוע זה בפעילויות חינוכית/חברתיות בתחום החקלאות. בין השאר יתקיימו טיולים, צעדות, שיעורי חברה בבתי הספר בהתיישבות, כנסים, סיורים חקלאיים ועוד.כנס מרכזי יתקיים בחממה החקלאית בעין שמר, אליו יוזמנו גורמים מרכזיים ומשפיעים והמועצות יעשו מאמץ ששבוע זה יקבל את מירב החשיפה בכדי להשפיע ולעורר מודעות.נציגי פורום המרחב הכפרי, שוקדים בימים אלו על כתיבת תכנית מתאימה לשבוע זה, כולל מערכי פעילות לכלל המרחב הכפרי.שבוע סביבה