חוות דעת בנושא פסולת חקלאית


חוות דעת הבוחנת האם רשות מקומית בכלל ומועצות אזוריות בפרט מחויבות בהנחת, איסוף ושינוע מתקני אצירה לפסולת חקלאית וכן בהקמת פתרונות קצה לטיפול בפסולת החקלאית, כאשר העלות לכל ההליך מוטלת על הרשות המקומית.בחוות דעת זו נתייחס לשלבי ההקמה, האיסוף והטיפול בפסולת החקלאית, כולל הקמת פתרונות קצה כהליך הטיפול בפסולת חקלאית. כמו כן, נתייחס לסוגיה האם ניתן להטיל את הליך הטיפול בפסולת חקלאית על החקלאי, כלומר לחייב את החקלאי בפינוי עצמי של הפסולת החקלאית.חוות דעת בנושא פסולת חקלאית- לחץ כאן