קולות קוראים בנושא: שימור קרקע וניקוז בשטחי עיבוד חקלאי לשנת 2017 – טיוטות להערות הציבור


משרד החקלאות פרסם את טיוטות הקולות הקוראים בנושא: שימור קרקע וניקוז בשטחי עיבוד חקלאי לשנת 2017: http://bit.ly/2l1vSVfהערות לקולות הקוראים ניתן לשלוח עד ליום ג', ,21.2.2017 לידי דני לסקה: [email protected]