סיכום ישיבה וועדת סביבה תוכניות עבודה - 14/2/17


בישיבה,שעסקה בוועדות עבודה נושאיות לתוכנית עבודה 2017-18, דנו בנושאים הבאים:
  1. אושר מיזם משותף "מרחב כפרי בר קיימא" עם משרד להגנת הסביבה במימון כולל של 400 אלף ש"ח.
  2. אלון רוטשילד מהחברה להגנת הטבע הציע לצאת בקול קורא משותף בנושא מגוון ביולוגי, בהמשך לזה שיצא לפני שנה בשיתוף מרכז המועצות, החל"ט וקרן ברכה.הוועדה החליטה לבחון אפשרות לשיתוף מימון דרך תקציב המיזם המשותף.
  3. בתחום השטחים הפתוחים הוצע להעמיק בנושא "פעילות מול בעלי עניין נוספים"- יש לאפיין צרכים מיידים כגון פעילות המועצות מול משרד החקלאות וצה"ל.הוחלט, כי חברי הוועדה יציעו משימות בהתאם.
  4. פסולת - הוועדה החליטה להתמקד בשנת 2017 בנושא גזם.
  5. הובלת מסמך- מורה נבוכים בהתייעלות אנרגטית "מחסכון לעצמאות".
סיכום ישיבה ועדת סביבה וקיימות בנושא תוכניות עבודה 14/2/17